REGISTRATIE NIEUW LID

Brussels Mushing  licentie 2020-2021 aanvraag


De inschrijvingen moeten verplicht ingediend worden vanaf 1 juni 2020 en ten laatste 31 augustus 2020. Voor laattijdige inschrijvingen zal een toeslag van € 5,- worden aangerekend. Behalve voor nieuwe leden.
Het lidgeld voor het seizoen is €35,-. Voor de tweede musher, ouder dan 15 jaar en met zelfde domicilie, €25,-
Door het lidgeld te betalen verklaart de aanvrager zich akkoord met de regels van Brussels Mushing. Een exemplaar van het reglement is beschikbaar op onze website www.brusselsmushing.com .
Tijdens wedstrijden, trainingen of andere mushing activiteiten, is de musher verplicht zijn/haar licentie, stamboom en vaccinatieboekje van alle honden beschikbaar te hebben voor de dierenarts en/of de organisatoren.
De aanvrager verbindt zich ertoe een familiale aansprakelijkheidsverzekering te nemen en een kopie van het contract te kunnen voorleggen aan de organisatoren.

Het is ook verplicht de step, kar of fiets beschikbaar te hebben om voor de wedstrijd te worden gecontroleerd door de verantwoordelijken van de organisatie op de goede werking en toestand van het materieel.

 

***

Uw betaling 

Brussels Mushing vzw - BNP PARIBAS FORTIS
BE07 0017 3765 4966

Met mededeling:

BRUM licentie 2020-2021 seizoen + uw naam

***

NIEUWE REGLEMENTEN

Voor het seizoen 2020-2021 moeten de mushers, samen met hun inschrijving, een volledige lijst met informatie over identificatie en medische verplichtingen van alle honden indienen.
Deze lijst kan gebruikt worden door de verantwoordelijken van wedstrijden om een strikte controle van de vaccinaties van de honden te kunnen uitvoeren. Dit betekent niet dat je niet steeds ook de paspoorten van de honden bij moet hebben.
Uw licentie zal worden goedgekeurd en opgestuurd na ontvangst van uw betaling en correct ingevulde medische fiche. Brussels Mushing hecht veel belang aan uw privéleven en aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees verder…

Ook nieuw voor registraties, reeds geregistreerde leden kunnen een identificatie en een wachtwoord aanvragen om toegang te krijgen tot hun gegevens en deze bij te werken, evenals de gegevens van hun hond (en), waarna het hun herbeoordeling betaalt voor het nieuwe seizoen. En ze zullen hun licentie per e-mail ontvangen in PDF-formaat.

VOOR LEDEN

TOEGANG TOT UW GEGEVENS

TOEGANG TOT DE GEGEVENS VAN UW HOND(EN

WACHTWOORD WIJZIG

 

***


NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden moeten  het onderstaande formulier invullen en de betaling uitvoeren op de hierboven vermelde bankrekening. We sturen hen een identificatie, een licentienummer en een wachtwoord om toegang te krijgen tot hun gegevens en die van hun hond (en).

Copyright © Brussels Mushing 2014

  • Instagram
  • Facebook